skip to Main Content

I den sidste tid har de landsdækkende medier haft meget fokus på fjernvarmeselskabernes mulighed for at søge om lov til at forrente deres indskudskapital. Indskudskapitalen er som regel en bogført kapital, som ejerne oprindeligt har skudt ind i selskabet. Det kan måske bedst sammenlignes med børsnoterede selskabers egenkapital.

Den kraftige debat og politiske bevågenhed tager sit udspring i, at Energitilsynet har truffet afgørelse i en sag om forrentning af indskudskapitalen i Herning, som betyder EGJ Varme (som nu hedder Eniig) kan sende en ekstraregning til de midtjyske fjernvarmekunder på 172 millioner kroner, fordi selskabet har fået opskrevet deres indskudskapital. Samme selskab fik allerede i 2012 tilladelse til at opkræve 282 millioner kroner fra kunderne i forrentning af indskudskapitalen.  Efter hvad medierne oplyser, er pengene ikke gået til investeringer i fjernvarmen, men har i stedet blandt andet finansieret diverse kommunale projekter.

 Der er i samme ombæring nævnt, at der nu kan være store ekstraregninger på vej til varmeforbrugerne, hvis andre får lov til at bruge samme fremgangsmåde. I den forbindelse er det vigtigt at vide, at Sønderborg Fjernvarme kun har den indskudskapital, som forbrugerne er skudt ind i selskabet. Vi har ikke anvendt nogen alternativ beregningsmetode til at ændre på dét beløb. Vores indskudskapital er alene anvendt til at finansiere fjernvarmeinvesteringer i selskabet, som ellers skulle have været finansieret gennem lån.

 Sønderborg Fjernvarme er et forbrugerejet selskab, så der er ingen andre end forbrugerne, der kan få penge ud af vores selskab. At bruge pengene på andet end fjernvarmeinvesteringer kan alene lade sig gøre i selskaber, f.eks. kommunalt ejede selskaber eller aktieselskaber, hvor det ikke er forbrugerne, som ejer selskabet.

 

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *