Kom på besøg

Sønderborg Varme tilbyder gratis undervisningstilbud om fjernvarme på vores forskellige værker. Hvor kommer varmen fra? Hvordan produceres den, og er fjernvarmen mon miljøvenlig?

Tilbuddet er målrettet fra 8. klassetrin og med maks. 30 deltagere. Vi anbefaler, at et besøg på vores værker er et supplement i forbindelse med et forløb.

 

Vi gør opmærksom på, at vores bygninger ikke egner sig til gangbesværede eller folk med højdeskræk.

Du kan læse mere om de undervisningstilbud:

Central Sønderborg Landevej

Gråsten

Lær om sol og biomasse som energikilde

På værket kan dine elever få et indblik i, hvordan vi kan udnytte energien fra biomasse og fra solen til at producere el og varme.

  • Hvad er fjernvarme
  • Fjernvarmens historie
  • Sol og biomasse som energikilde
  • Rundvisning

Forløbet varer ca. 1½ - 2 timer.

Central Vestermark

Sønderborg Kraftvarmeværk

Lær om affald som energikilde

På Sønderborg Kraftvarmeværk kan dine elever få et indblik i, hvordan det affald, som ikke kan genbruges eller genanvendes, kan bruges til at producere el og varme.

  • Hvad er fjernvarme
  • Fjernvarmens historie
  • Energiudnyttelse af restaffald
  • Fjernvarmens bidrag til den grønne omstilling
  • Rundvisning

Forløbet varer ca. 1½ - 2 timer.

Andre Værker

 

Er du interesseret i at besøg én af vores andre værker, eller har du nogle helt specifikke ønsker, så er du velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.

Inspiration til din undervisning: