skip to Main Content

Procesbevillingsnævnet har meddelt, at de ikke giver os medhold i  vores anmodning om at få lov til at gå i Højesteret med sagen om Sønderborg Kommunes opkrævning af garantiprovision på eksisterende lån, da sagen efter deres vurdering ikke opfylder betingelserne.

Procesbevillingsnævnet giver aldrig begrundelser for afslag eller tilladelser, så vi ved ikke, hvorfor nævnet ikke har anset sagen for principiel. Vi mener fortsat, at sagen indeholder nogle principielle spørgsmål både om statsstøttereglerne og de danske forvaltningsretlige regler, men den vurdering har procesbevillingsnævnet altså ikke været enige med os i.

Man kan ikke indbringe Procesbevillingsnævnets afgørelse for noget andet organ, og derfor er der desværre ikke nogen mulighed for at komme videre med sagen, så vi kan kun tage afgørelsen til efterretning.

Selvom vi ikke har været enige i kommunens opkrævning af garantiprovision, så har vi fra starten opkrævet beløbet fra vores forbrugere og betalt  kommunen, så der bliver ikke tale om at vi skal ud og opkræve ekstra penge hos forbrugerne. Men vi har selvsagt håbet, forbrugerne kunne få det allerede indbetalte tilbage, og at vi fremadrettet kunne undgå at opkræve garantiprovision.

 

 

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *