skip to Main Content

Sønderborg Ugeavis skriver om det nye flisværk:

Endnu et spadestik mod det varme vand fra fjorden.

Sønderborg Fjernvarme har taget det første spadestik til et anlæg, der om et år skal stå klar til at forarbejde varmt vand fra jorden.

Man kunne godt have ønsket sig lidt fjernvarme, der på den kolde forblæste mark i erhvervsområdet Tech 21. Men den er også på vej. Med kraftvarmeværket som nabo vil et helt nyt forarbejdningsanlæg om et års tid nemlig stå klar til at tage imod det varme vand, som hentes op af jorden i Spang.

Hele det geotermiske projekt består af et nyt veksler- og pumpeanlæg som opføres i Spang, hvorfra 48 grader varmt vand fra undergrunden veksles til fjernvarmevand og sendes til det nye anlæg som opføres ved Vestermark. Her installeres varmepumper, der hæver temperaturen på vandet til almindelig fjernvarmetemperatur på ca. 80 grader. Varmepumperne drives af hedt vand, som produceres på to fliskedler. Det er ligeledes en del af nybyggeriet.

Endelig huser byggeriet også mange pumpesystemer – bl.a. pumper der sender fjernvarmevandet ud til forbrugeren. Prisen for byggeriet i både Spang og på Vestermark er 270 mio. kr. Entreprenørvirksomheden Johan C. Nielsen står for opførelsen.

To kilometer nede

I 2010 var projektarbejdet og forundersøgelserne afsluttet og der blev udført to boringer i Spang ned i to kilometers dybde, hvor geologerne havde vurderet, at her var de bedste forekomster af varmt vand med en temperatur på ca. 60 – 65 grader. Men det var desværre ikke tilfældet. Der var stort set intet varmt vand i denne dybde. Der var dog konstateret rigeligt med varmt vand i ca. 1,2 kilometers dybde. Her er temperaturen omkring 48 grader.

Resultatet blev så, at Sønderborg Fjernvarme kommer til at indvinde geotermisk varme fra en dybde på ca. 1,2 kilometer.

Juul_Ark_Geotermisk_Energi_Soenderborg_Hovedprojekt

Visualiseringen af det nye flisværk er udarbejdet af Juul Arkitekterne A/S

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *